O mnie

O mnie  

Dzień Dobry !
Tę zakładkę zazwyczaj otwierają Ci z Państwa, którzy chcą wiedzieć z kim zawodowo mają do czynienia. Zatem, poniżej takiej informacji udzielam. Nie piszę o wszystkich szkoleniach, kursach i kompetencjach, przepraszam, nie mam czasu. 

W zakresie wykształcenia -  informacje poniżej,  starałam się  ograniczyć do  faktów. 

W zakresie systemu wewnętrznych i zewnętrznych wartości: najważniejsze są dla mnie: etyka, prawo, sprawiedliwość, rodzina, wiedza, przyjaźń, podróże.

Od urodzenia :) mam na imię Katarzyna, lubię zmiany, lubię tworzyć, lubię pomagać, nie boję się procesów i wyzwań skomplikowanych. Muszę być zajęta.Czasami dla równowagi -  medytuję... polecam tę formę resetu. Nie ma w medytacji niczego wstydliwego: mamy prawo do czasu dla siebie, a mózg ma prawo do przerwy. 

Z wykształcenia, jestem prawnikiem, ekonomistą (wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia edukacji na kierunkach: Prawo i Handel Zagraniczny), specjalistą z zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej opartej o  międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i zarządczej - MSSF,  MSR ( dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych  w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), ekspertem w zakresie podatków ( dyplom ukończenia Studium dla Ekspertów i Doradców i Podatkowych, zorganizowanego przez Instytut Studiów Podatkowych profesora Modzelewskiego). Ukończyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zdałam w wynikiem pozytywnym państwowy egzamin radcowski - uzyskując tytuł radcy prawnego. Niezależnie, pełnię funkcję mediatora sądowego w sprawach gospodarczych (ukończyłam Szkołę Mediacji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w 2008 roku, od roku 2009 prowadzę mediacje z wniosku stron i z postanowienia Sądu ). 

Mam nawyk  uczenia się  i zawsze,  bez reszty angażuję się w to, co robię. Dlatego niezależnie od studiów, korzystałam i korzystam z dostępnych szkoleń organizowanych przez pracodawców, zleceniodawców, Okręgową Izbę Radców Prawnych. 

Bankowi Raiffeisen  SA i osobom, które tam poznałam zawdzięczam pozyskanie wyjątkowej wiedzy w zakresie: fundamentów analizy finansowej, instrumentów finansowych,  podstaw i zasad kredytowania przedsiębiorstw, negocjacji, oceny ryzyka transakcji. To z inicjatywy Raiffeisen Bank SA,  ukończyłam  szkolenie z zakresu Rachunkowości spółek prawa handlowego, potwierdzone certyfikatem wydanym przez ten Bank, które po 15 latach praktyki zawodowej postrzegam jako krok wręcz bezcenny w moim rozwoju . 

Miałam szczęście, pracowałam w Departamencie Obsługi Przedsiębiorstw centrali Banku, koledzy z zespołu  i Zarząd Raiffeisen SA, dosłownie przypinali  mi zawodowe skrzydła, dostrzegając wyniki  i nagradzając pracę. Otrzymałam dziewięć statuetek tzw " Oskarów Raiffeisena ". Są to ogólnopolskie nagrody przyznawane przez Bank cenionym pracownikom. Nagrody przyznawane są w różnych obszarach.Wtedy byłam zawstydzona, wydawało mi się - że ja po prostu normalnie pracuję i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Dzisiaj jestem z tych nagród dumna :).. 

Handlowemu-Hellerowi SA ( dzisiaj: ING Commercial Finance SA ), ściślej: Prezesowi tej Spółki i ówczesnym szefom działów: ryzyka - Michałowi i szefowi działu obsługi klienta - Krzysztofowi - jestem wdzięczna za pomoc w zakresie realizowania złożonych, trudnych transakcji korporacyjnych.  Panowie do dzisiaj mam wobec Was dług moralny i szacunek, za czas mi poświęcony oraz za przekazanie ogromnej biznesowej wartości: że nie jest sztuką  ryzyko dostrzegać i odmawiać finansowania rzeczy trudnych - sztuką jest ryzyko  dostrzec,  ocenić i zabezpieczyć podmiot finansujący lub inwestora .

To w Handlowy - Heller SA, utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. (OK ... prawie nie ma.) Im większa wiedza, wnikliwość i im bardziej otwarci, czytaj elastyczni, słuchający ludzie - tym większe możliwości, tym więcej dostepnych rozwiązań.

W takim kierunku podążyłam.

Uczę się cały czas, otaczam się wiedzą od rana do nocy, otaczam się pozytywnymi ludźmi. Od ponad dziesięciu lat idę z własnego wyboru :), własną drogą. Doradzam, pomagam, staje w sądzie reprezentując ludzi i sprawy, w które wierzę. Nie czuję się ekspertem, jak większość świetnie wykształconych kobiet. To nasza słabość: nie mamy takiej pewności siebie jak mężczyźni. Niemniej, równolegle, jest to  paradoksalnie,   także mocna strona kobiet, ponieważ generuje wewnetrzną potrzebę dokształcania. Wszak rozwój i dokształcanie się  usługodawcy, zazwyczaj odbywa się z korzyścią dla jego Klientów :).           

Ten blog powstaje z pasji do rozwiązywania skomplikowanych spraw, z pasji zdobywania wiedzy  i dzięki przekonaniu, że zawsze jest sposób ...

Napisałam o sobie i swoim wykształceniu, ponieważ zwyczajnie podczas spotkań niezręcznie się czuję mówiąc o sobie. Nie po to odbywają się spotkania z Klientem.

Z drugiej strony – mój Klient ma Święte prawo, wiedzieć, jakie kompetencje posiada jego usługodawca, kto wycenia jego majątek, analizuje kondycję firmy, interpretuje sytuację i obowiązki podatkowe albo  reprezntuje go w sądzie.

Dziękuję za odwiedzenie tej strony,  życzę udanego dnia i pozytywnego rozwoju Państwa spraw !   

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spółka jawna - wzory umów i uchwał

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis