Posty

Wyświetlanie postów z lipca 14, 2015

Plan przekształcenia spółki kapitałowej - 1 część

Zgodnie z art 551 kodeksu spółek handlowych: Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).


 Do przekształcenia spółki wymagane jest:


sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej;dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej

Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej.  Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządzany j…

Przekształcenie Spółek

Podobno - zarówno podczas kryzysu, jak tez podczas dobrej koniunktury,  wierzymy, że te stany będą trwały niemal wiecznie. Tymczasem - cykl koniunkturalny ma to właśnie do siebie, że jest zmienny . Nie o tym chcę jednak pisać. Dzisiaj zmierzę się z tematem przekształcenia podmiotów gospodarczych w kontekście bezpieczeństwa majątku wspólników i bezpieczeństwa majątku ich rodzin.

Temat powszechnie obecny wśród przedsiębiorców, z dwóch co najmniej powodów: dlatego, że część z przedsiębiorców  doświadczyła obawy o utratę tego, co zgromadzili przez lata oraz dlatego - że pozostali, ciężko pracując na sukces, przede wszystkim dają zarobić Państwu, potem, na końcu sobie.

W Polsce najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności  gospodarczej są:

działalności gospodarcza osoby fizycznejspółka z ograniczoną odpowiedzialnościąspółka jawnaspółka cywilna spółka komandytowaspółka partnerska 
Gdyby ująć w tabeli zakres odpowiedzialności wspólnika i właściciela versus płacone przez niego podatki …

O mnie

O mnie  

Dzień Dobry !
Tę zakładkę zazwyczaj otwierają Ci z Państwa, którzy chcą wiedzieć z kim zawodowo mają do czynienia. Zatem, poniżej takiej informacji udzielam. Nie piszę o wszystkich szkoleniach, kursach i kompetencjach, przepraszam, nie mam czasu. 
W zakresie wykształcenia -  informacje poniżej,  starałam się  ograniczyć do  faktów. 

W zakresie systemu wewnętrznych i zewnętrznych wartości: najważniejsze są dla mnie: etyka, prawo, sprawiedliwość, rodzina, wiedza, przyjaźń, podróże.

Od urodzenia :) mam na imię Katarzyna, lubię zmiany, lubię tworzyć, lubię pomagać, nie boję się procesów i wyzwań skomplikowanych. Muszę być zajęta.Czasami dla równowagi -  medytuję... polecam tę formę resetu. Nie ma w medytacji niczego wstydliwego: mamy prawo do czasu dla siebie, a mózg ma prawo do przerwy. 
Z wykształcenia, jestem prawnikiem, ekonomistą (wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia edukacji na kierunkach: Prawo i Handel Zagraniczny), specjalistą z zakresie rachunkowości finansowej i za…