Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa informacje podstawowe
Rezydencja podatkowa, to w uproszczeniu miejsce, ściślej kraj, w którym wykonujemy obowiązki podatkowe. Co do zasady, dochody osób fizycznych ( w zdecydowanej większości krajów UE), podlegają opodatkowaniu w całości, to jest bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, w kraju, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania.
Zasada ta wyraża tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza zatem prawo fiskusa, do opodatkowania wszystkich dochodów, w tym zagranicznych podatnika, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Od powołanej zasady oczywiście istnieją wyjątki, nadto pojęcie zamieszkania zdefiniowane w powyższy sposób jest oczywiście niejasne, dlatego w ślad za Konwencją OECD, na podstawie której konstruowana jest większość międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, za rezydenta uważa się osobę fizyczną, która:
1) posiada na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) 
lub
2) przebywa na terytorium tego kraju dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym. ( tak np. polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ).

Osoby fizyczne, które nie mają na danym terytorium miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na tym terytorium . W ten sposób realizuje się tzw. ograniczony obowiązek podatkowy .

Warto jednak podkreślić, że dochód rezydenta jednego państwa nie będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w drugim państwie, mimo, że jest ono miejscem uzyskania dochodu , jeżeli:
1) osoba uzyskująca dochód przebywa w państwie, w którym uzyskuje tenże dochód z pracy najemnej, przez nie więcej niż 183 dni łącznie, w ciągu dwunastomiesięcznego okresu w danym roku podatkowym
2) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie jest rezydentem drugiego państwa ( to jest państwa, na terenie którego rezydent uzsykuje dochód) ,
i
3) ciężaru wynagrodzenia nie ponosi zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie swoją siedzibę.
Podsumowując i znacznie upraszczając, warunkiem uzyskania rezydencji podatkowej, czyli uzyskania statusu podatnika w Polsce, jak też w UK, jest po pierwsze przebywanie w danym kraju ponad 183 dni w roku, w danym roku podatkowym, ( w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia, , w Anglii, od 5 kwietnia do 4 kwietnia), przeniesienie do danego kraju swojego ośrodka interesów życiowych i ekonomicznych, np wynajęcie lub zakupienie nieruchomości, sprowadzenie współmałżonka, dzieci itd. .
Podstawy prawne, fragmenty poniżej:
1. Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20.07.2006 r.
2.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity

Artykuł 4 ( Konwencja )
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.
2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej status określa się zgodnie z następującymi zasadami:
a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;
c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;
d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.
3. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba nie będąca osobą fizyczną, ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

Art. 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity
1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2. (uchylony).
2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Komentarze

  1. You can contact me for a peaceful time frame, a proper Escorts Service in Paharganj conference and even an occasion or a capacity; I will take a position right nearby and will complement and improve your area amongst the team. First of all hiring Call Girls in Paharganj does not mean you will get infected with immune diseases. Our Agency is a genuine and trusted escort agency and provides a call girl who is educated and well mannered.

    OdpowiedzUsuń
  2. Księgowość online to jedno z lepszych rozwiązań, na jakie można by było sobie pozwolić. Dzięki niej z każdego miejsca możemy załatwiać sprawy swojej firmy, które są konieczne. Możemy także np. wystawiać faktury. A wszystko to dzięki serwisowi https://wfirma.pl/ksiegowosc-online-za-darmo Nie obawiajcie się, bo jeśli będziecie mieli kłopot to pomożecie zawsze liczyć na pomoc ekspertów, a cena takiej księgowości nie jest wysoka, teraz nawet darmowa.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Spółka jawna - wzory umów i uchwał

Zmiany w Spółce i KRS

O mnie