Posty

Wyświetlanie postów z czerwca 17, 2017

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis

W mojej opinii posługiwanie się, zwłaszcza  pomiędzy prawnikami paremiami łacińskimi - wbrew pozorom może ułatwiać komuniakcję. Tak jest w przypadku instytucji "datio in solutum " ( 453 kodeksu cywilnego),  czy lex, a raczej "legis commissoriae" (art. 492 kodeksu cywilnego ), bądź "falsus procurator" ( art.103 kodeksu cywilnego). Jeśli znamy te intytucje, oszczędzamy sobie tłumaczenia ich oczywistych przesłanek. Nie tracimy czasu na ustalenie wspólnej płaszczyzny rozmowy. Poniżej zamieszczam paremie łacińskie, które znalazłam w internecie. Instytucje istotne dla obrotu gospodarczego umieszczę w odrębnym poście. 
Ab inito semper nullum - (Co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważneAbsolutus sententia iudicis praesumitur innocens - Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnegoAbusus non tollit usum - Nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia)Accesio cedit principali - Rzecz przyłączo…