Posty

Wyświetlanie postów z czerwca 30, 2017

Spółka jawna - wzory umów i uchwał

Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z wzorców umów i uchwał dotyczących spółki jawnej .
Podkreślam: żaden wzorzec nie zastąpi indywidualnej konsultacji z prawnikiem.
Udostęnione poniżej wzorce, stanowią Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia stycznia 2015 r. (poz. )
Załącznik nr 1
WZORZEC UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ
Umowa spółki jawnej
z dnia …….
§ 1
Stawający:
1) ………………………………………………………………………………………………………...,
2) ………………………………………………………………………………………………………...,
3) …………………………………………………………………………………………………………
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”.
§ 2
Firma Spółki brzmi: ……………………………………………………………………… spółka jawna.
§ 3
Siedzibą Spółki jest:………………………………………………………………………………….....
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD …………….) …………………………………………………………………………………..
2) (PKD …………….) …………………………………………………………………………………..
3) (PKD …………….) ………………………………………………………………………………….
§ 5
Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładó…