Posty

Wyświetlanie postów z sierpnia 15, 2017

Zmiany w Spółce i KRS

Zmiany w spółce –  wpis do KRS dokumenty, opłaty, błędy.  Pomimo długiego stażu w zawodzie prawnika - KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy) ciągle potrafi mnie zaskakiwać. Postanowiłam  podzielić się z Państwem moją praktyką.
Istotne zmiany dotyczące Spółki – takie jak zmiana składu  zarządu, zmiana siedziby (miasta, a nie samej w nim ulicy, kodu itd.), zmiana struktury udziałów, włączenie nowego wspólnika, który posiada więcej niż 10 % udziałów, wymagają odnotowania w KRS. Wniosek o wpis zaistniałej zmiany - powinien być złożony do KRS  przez Zarząd, nie później niż w terminie 7dni od dnia zdarzenia uzasadniającego zmianę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Obowiązek ten wynika z art. 22 ustawy o KRS.Zgłoszenie zmiany odbywa się przy pomocy formularzy, opublikowanych  na stronie ministerstwa sprawiedliwości – tu link z opisem: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wniosków-wykorzystywanych-w-krs/W przypadku zmiany dotyczącej  podmiotu zareje…